Musik i tv-spel

Rebecka      -

Musik i tv-spel

Många moderna tv-spel har så välutvecklad grafik och så rörande och djup handling att de närmast kan beskrivas som interaktiva filmer. Ytterligare en faktor som bidrar till detta är de ofta storslagna och orkestrerade soundtracks som åtföljer spelen, som på många sätt kan jämföras med filmmusik. Precis som filmmusik ska ju musiken i tv-spel förmedla en viss känsla till den som tittar (eller spelar), samtidigt som den inte stjäl för mycket uppmärksamhet, utan befinner sig i bakgrunden.

På samma sätt som grafiken i tv-spel har utvecklats och förbättrats genom åren, har också musiken gjort det. De tidiga konsolerna, som Nintendo Entertainment System, hade ett ljudchip som endast hade kapacitet för enkla melodier med några fåtal ”instrument”. Den musik som skapades (och skapas) på detta sätt har kommit att kallas chipmusik. Med dagens teknik behöver dock inte tv-spelsmusiken ha det elektroniska ljud som de tidiga kompositionerna hade – det går, så som nämndes inledningsvis, att ha ett tv-spelssoundtrack med samma instrumentala bredd och djup som ett filmsoundtrack. Vissa spelutvecklare väljer dock att återgå till retrostilen både när det gäller grafik och musik, till exempel Toby Fox, utvecklaren och kompositören bakom indiespelet Undertale, som släpptes 2015. Spelet har till största delen 8-bitsgrafik och ett soundtrack inspirerat av chipmusik (även om mer moderna inslag förekommer). Spelets och soundtrackets popularitet bevisar att den ”gamla skolan” inom tv-spelsmusik inte är utdöd.

Eftersom tv-spelsbranschen länge dominerades av japanska spelutvecklare, kommer de flesta välkända kompositörerna för tv-spelsmusik därifrån. Några namn som bör nämnas i sammanhanget (med deras mest kända titlar inom parentes) är Nobuo Uematsu (Final Fantasy), Koji Kondo (Legend of Zelda, Super Mario), Junichi Masuda (Pokémon), Yoko Shimomura (Street Fighter, Kingdom Hearts), Hip Tanaka (Metroid, Tetris, Mother), Michiru Yamane (Castlevania) och Manami Matsumae (Megaman). På senare år har dock även flera stora namn uppstått hos västerländska spelutvecklare, till exempel Jesper Kyd (Assassin’s Creed), Jeremy Soule (Elder Scrolls), Martin O’Donnell (Halo, Destiny) och Austin Wintory (Journey). Flera kompositörer, som James Hannigan och Garry Schuman, arbetar dessutom numera inom både film och tv-spel, vilket ytterligare pekar på likheterna mellan dessa två medium.

Om du är ett fan av någon av dessa kompositörer, och vill visa ditt stöd för de personer i spelutvecklingsprocessen som oftast inte hamnar i rampljuset, kan du alltid skapa en mössa eller andra kläder med deras namn på. Du kan enkelt beställa en mössa med tryck på Medtryck.com, och sedan gå ut i den svenska vintern med din favoritkompositör på huvudet.

businesso-dark